Partners

Onze partners voor het iAge Project

Voor het iAge project, dat zich specifiek richt naar zorgdomotica, werkt de Odisee nauw samen met zowel het RTC Oost-Vlaanderen, het SERR-RESOC en met diverse partners uit het bedrijfsleven.
Zonder deze steun zouden we dit project nooit kunnen realiseren!

Bedankt partners!

SERR-RESOC

Projecten ondersteunen die met ICT innovatie een antwoord formuleren op actuele demografische uitdagingen, dat is kort gezegd de missie van het Interreg IVB-project iAge. Het SERR-RESOC steunt de Odisee actief om informatie en kennis over zorgdomotica ter beschikking te stellen via workshops en online leermateriaal, met als doel een antwoord te bieden voor de toenemende vergrijzing en betaalbare thuiszorg en om kwalitatief levenslang wonen betaalbaar en toegankelijk te maken.

resoc

RTC Oost-Vlaanderen

Het RTC Oost-Vlaanderen, ofwel Regionaal Technologisch centrum vzw, coördineert diverse netoverschrijdende initiatieven in de provincie Oost-Vlaanderen op vraag van de Vlaamse Regering, ter bevordering van een optimale doorstroming van studenten naar het bedrijfsleven en ter opwaardering van het technisch- en beroepsonderwijs.

RTC Oost-Vlaanderen - Logo EPS

Wordt jouw bedrijf ook partner van ons project?

Partner worden, dat doe je niet alleen omdat je even sterk gelooft in de meerwaarde van dit project als wij, maar ook omdat:

  • je zo jouw bedrijf op de kaart zet bij onze studenten die mogelijks wel jouw toekomstige werknemers of handelspartners worden?
  • studenten en professionals tijdens onze workshops meteen in aanraking komen met je producten, technologieën en diensten. Tools waar ze in hun latere loopbaan mogelijks wel mee blijven werken?
  • jouw logo met hyperlink wordt gepubliceerd op deze website, onze social media kanalen en vermeld wordt in het online leermateriaal. Zo optimaliseer je de zichtbaarheid, employer branding en de vindbaarheid van je bedrijfswebsite op het Internet.
  • dit partnership perfect kadert in de ambities en visie van je bedrijf met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!

Wens je meer informatie over onze partners of over een mogelijk partnership met jouw bedrijf te ontvangen? Contacteer ons, we bespreken graag in detail hoe we samen een win-win partnership kunnen realiseren.